Flexxible

Flexxible – Modernització ERP i Anàlisi Power BI

Flexxible, líder en tecnologia de virtualització de workspaces, es va enfrontar al repte d’automatitzar i optimitzar els seus processos interns, que suposaven importants obstacles per a la seva eficiència operativa. Davant d’aquesta necessitat, Flexxible va decidir comptar amb Mativa per implementar les solucions necessàries, iniciant així un profund procés de transformació en la seva gestió interna.

Desafiament

  • L’empresa enfrontava desafiaments amb els seus processos manuals, els quals eren lents, propensos a errors, i generaven un volum excessiu d’emails, afectant l’eficiència operativa.
  • L’ERP de Flexxible, sense actualitzacions des de feia temps, necessitava modernitzar-se per reduir errors i afegir funcionalitats per a noves necessitats.
  • La manca d’eines adequades per a la visualització de dades complicava la supervisió de costos, fent que l’anàlisi i la interpretació de la informació financera fos més complexa i menys intuïtiva.

Solució

  • Implementació de PowerPlatform per optimitzar processos: S’han creat aplicacions i processos amb PowerPlatform per simplificar i automatitzar els processos manuals, millorant la gestió i el control operatiu. Aquesta estratègia ha permès reduir significativament el nombre d’emails, així com disminuir els errors i les pèrdues de dades.
  • Actualització i suport de l’ERP intern: S’han realitzat millores clau en l’ERP de gestió interna, centrades en la reducció d’incidències i la incorporació de noves funcionalitats. Aquestes actualitzacions han estat específicament dissenyades per facilitar el treball diari, millorant l’eficiència operativa i proporcionant un suport robust als usuaris en les seves tasques quotidianes.
  • Desenvolupament de solució visual en Power BI: S’ha creat una solució completa en Power BI, incorporant elements visuals com gràfiques de blocs, KPIs, estadístiques lineals i gràfiques de pastissos. Aquesta configuració permet visualitzar de manera clara i immediata tota la informació rellevant per a la gestió i supervisió de costos, facilitant la presa de decisions basada en dades.

Resultats

La implementació de PowerPlatform, l’actualització de l’ERP, i la solució visual en Power BI han millorat notablement l’eficiència i la gestió de l’empresa. S’ha reduït el volum d’emails, minimitzat errors, estabilitzat l’ERP amb noves funcionalitats, i proporcionat eines clares per l’anàlisi de costos. Aquests avenços han agilitzat la presa de decisions, optimitzat les operacions diàries, i millorat la productivitat, demostrant un èxit rotund en l’optimització de processos i suport operatiu.

Flexxible ha trobat al seu company tecnològic perfecte

Conclusió

Seleccionar les eines correctes per a cada necessitat específica demostra ser una estratègia clau, no solament per la resolució eficient de problemàtiques sinó també per garantir una implementació àgil i cost-efectiva. Aquest enfocament minimitza les dificultats durant el procés d’integració, optimitza l’ús de recursos, i redueix significativament l’impacte en les operacions diàries de l’empresa.

Microsoft Power Platform

​Augmenta la teva productivitat i redueix els teus costos amb les nostres solucions d'automatització i analisis de dades mitjançant eines de Microsoft PowerPlatform.

Veure servei

¿Necessites més informació? Contacta amb nosaltres

Sol·licitar informació